• Virovitica
  Strossmayerova 43
 • Radno vrijeme
  Pon - Pet 7:00 - 15:00h
 • Telefon dežurnog servisera.
  0992446779
NaslovnaPravilnik o dizalima
Naslovna Pravilnik o dizalima

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_20_583.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_12_151_2947.html

http://www.pregled-dizala.hr/novosti.html

http://www.svijet-kvalitete.com/index.php/inspekcija/3162-nova-direktiva-o-sigurnosti-dizala

U odnosu na prijašnji Pravilnik, iz kojeg su uglavnom zadržani sigurnosni uvjeti, u novodonesenom su pridodani još sigurnosni elementi usklađeni prema Europskim normama.

 

Pravilnikom je definirano poboljšanje sigurnosti postojećih dizala koja su ugrađena do 31.ožujka 2006godine a moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

 • na ulazu u kabinu osobnih i osobno teretnih  dizala  moraju biti ugrađena vrata kabine
 • u kabini dizala mora se nalaziti pokazivač ili druga oznaka položaja kabine
 • uređaji za zabravljivanje vrata voznog okna (zabrave) moraju zadovoljavati bitne sigurnosne zahtjeve iz Dodatka I Pravilnika
 • nosiva sredstva (užad, lanci, trake i dr.), na kojima su ovješeni kabina i protuuteg, moraju se redovito pregledavati i po potrebi mijenjati
 • upravljanjem pogona dizala treba postići visoku točnost zaustavljanja kabine u stanicama
 • obloge kočnice pogonskog stroja ne smiju sadržavati azbest
 • graničnici brzine moraju se redovito pregledavati i po potrebi mijenjati
 • prilazi strojarnici dizala moraju biti sigurni i lako pristupačni
 • prozirni kontrolni otvori na vratima voznog okna moraju biti izrađeni od takvog materijala i takvih dimenzija da spriječe mogućnost nastajanja ozljeda.

 

Ako se građevina u koju je ugrađeno dizalo prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika rekonstruira  u skladu s posebnim propisima kojim se uređuje gradnja građevina, te ukoliko je u sklopu rekonstrukcije građevine predviđena i rekonstrukcija dizala,tada dizala moraju zadovoljavati i sljedeće zahtjeve:

 • na automatska vrata kabine moraju biti ugrađeni senzori za detekciju prisutnosti osoba i životinja ukoliko su ugrađena i automatska vrata voznog okna
 • u kabini dizala mora postojati nužna rasvjeta i alarmni uređaj koji će djelovati i u slučaju prekida opskrbe električnom energijom
 • ugraditi upravljačke uređaje u kabini dizala i pozivne uređaje na prilazima vratima voznog okna koje će moći samostalno koristiti i osobe s invaliditetom u skladu s posebnim propisima
 • na dizala čija je brzina veća od  0,63 m/s, moraju se ugraditi zahvatni uređaji s postupnim kočenjem
 • treba ugraditi uređaj, koji sprječava nekontrolirano kretanje kabine u smjeru prema gore kod bezreduktorskih pogona dizala, odnosno kod dizala sa reduktorskim pogonom u slučaju kada se mijenja nosivi okvir kabine, odnosno zahvatna naprava.

 

Usklađenjem dizala na način da se izmjene dotrajali dijelovi i oprema postiže se:

 • pouzdano dizalo usklađeno s propisima i svim sigurnosnim normama
 • poboljšane prometne i eksploatacijske karakteristike dizala
 • povećana pouzdanost i poboljšan konfor vožnje dizalom
 • smanjeni troškovi održavanja u eksploatacijskom periodu
 • smanjeni troškovi potrošnje električne energije
 • velika iskoristivost
 • smanjenje emisije buke i vibracija u samoj zgradi i kabini dizala
 • bolja ugradivost u male prostore tj. povoljna masa i volumen uređaja i drugo.