• Virovitica
    Strossmayerova 43
  • Radno vrijeme
    Pon - Pet 7:00 - 15:00h
  • Telefon dežurnog servisera.
    0992446779
NaslovnaPravilnik o dizalimaPravilnika o pristupačnosti osoba smanjene pokretljivosti
Naslovna Pravilnika o pristupačnosti osoba smanjene pokretljivosti

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (u daljnjem tekstu: pristupačnost) i unapređivanja pristupačnosti građevinama javne, poslovne, stambene i stambeno-poslovne namjene, te uvjeti i način jednostavne prilagodbe pristupačnosti građevina stambene i stambeno-poslovne namjene.

Članak 2.

Pristupačnost, unapređivanje pristupačnosti i jednostavna prila­godba pristupačnosti građevina iz članka 1. ovoga Pravilnika osigurava se obveznim projektiranjem i izvođenjem tih građevina na način da sadrže obvezne elemente pristupačnosti i/ili da udovoljavaju uvjetima uporabe pomagala osoba s invaliditetom na način i u slučajevima propisanim ovim Pravilnikom.

Kada su elementi pristupačnosti ujedno i dio puta za izlaženje u slučaju opasnosti, tada moraju ispuniti i zahtjeve po posebnom propisu.

Vlasnik građevine dužan je održavati elemente pristupačnosti i ne smije smanjivati uvjete uporabe pomagala osoba s invaliditetom.

Članak 3.

Slikovni prikaz oznaka pristupačnosti, uvjeta uporabe pomagala i obveznih elemenata pristupačnosti, dat je u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Oznake pristupačnosti moraju biti primjerene veličine i postav­ljene na lako uočljivom mjestu.

 

Opširnije na linku ovdje.