• Virovitica
    Strossmayerova 43
  • Radno vrijeme
    Pon - Pet 7:00 - 15:00h
  • Telefon dežurnog servisera.
    0992446779
Naslovna Auto dizala

Auto dizala najčeše se ugrađuju u hotele i i objekte u gradskim središtima gdje nema dovoljno parkirnog prostora .

Preporuka je ugraditi dva dizala za slučaj da dođe do zastoja jednog.

Pozivanje može biti putem daljinskog upravljača ili klasičnim tipkama

Potrebno je obvezno predvidjeti provjetravanje okna  i pžarni senzor