• Virovitica
    Strossmayerova 43
  • Radno vrijeme
    Pon - Pet 7:00 - 15:00h
  • Telefon dežurnog servisera.
    0992446779
NaslovnaUslugeRekonstrukcija
Naslovna Rekonstrukcija

Rekonstrukcija postojećih dizala

Većina postojećih dizala već odavno ne ispunjava propise,  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_58_1384.html

u derutnom je stanju , upitne sigurnosti  za koje ne postoje rezervni dijelovi nego se repariraju  postojeći.

Da bi se dizala dovela  u ispravno stanje izuzev estetskih  radova koji su korisnicima najuočljiviji  potrebno je  izmijeniti  kompletnu električnu instalaciju ,dograditi vrata na kabinu te sigurnosne elemente prilagoditi važećim propisima.

Posebno po novim propisima potrebno je dizalo povezati s  servisnom službom ugradnjom uređaja za pozivanje servisa u slučaju kvara.

Rekonstrukcija se smatra završenom kad se od ovlaštene inspekcije  dobije potvrda o ispravnosti dizala